Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy bibliotekarz . Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Jeziorku

Wymagania niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Nieposzlakowana opinia;
  • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Wysoka kultura osobista;
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
  • Wykształcenie (licencjat) / o kierunku bibliotekarskim, pedagogicznym;
  • Ogólna wiedza z zakresu literatury
  • Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • Zdolności animacyjne

więcej

PROGRAM DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PIĄTNICA

Program działania B.P. Gm. Piatnica na lata 2021-2026

więcej

Ogłoszenie

  Kierownik Biblioteki Publicznej gminy Piątnica

  Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1/5 etatu

Nazwa i adres jednostki :

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25

18-421 Piątnica Poduchowna

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania :

 Wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,


więcej