Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek


  • Ustawa o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (nowelizowana w 1994, 1996, 1998 r.).
  • Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną państwa (tzw. druga ustawa kompetencyjna).
  • Nowelizacja ustawy o bibliotekach z dnia 27 lipca 2001 – wprowadzenie zapisu o zakazie łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.
  • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133poz.883 z póżn.zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83 z późn.  zm.)